Výroční schůze ZO ČSŽ

                                              Výroční schůze ZO ČSŽ.

V pátek 4.března 2022 se konala v přísálí obecního domu v Rozsochatci výroční schůze členek ZO ČSŽ. Nejprve se probíraly plánované akce, přibyly nové členky Michaela Kriváková, Marcela Dobrovolná, Pavla Halamová Cacková a Eva Kubátová a po té členky probíraly společnou akci se zástupci spolků a obecních zastupitelů. Večer pokračoval večeří, kterou členkám připravil v místní hospůdce David Kubát. Při volné zábavě a povídání si členky prohlížely i svou kroniku z akcí

/Lenka Hyršová/.