Výroční schůze ZO ČSŽ

                                                              Výroční schůze.

 V pátek 3. února se členky Svazu žen sešly v přísálí obecního domu na výroční schůzi a s předstihem na posezení k MDŽ. Po zhodnocení činnosti a naplánování nejbližších akcí, pokračoval večer večeří a pak volnou zábavou. Kronikářka základní organizace Pavlína Polanská donesla k nahlédnutí kroniku, která je doplněna fotografiemi z akcí z uplynulých let.

/Lenka Hyršová/