Čistá Vysočina 21.4.23

Čistá Vysočina v Rozsochatci.

       Odpoledne 21. dubna se členky Svazu žen v Rozsochatci, jako každý rok zapojily do úklidu obce v rámci akce Čistá Vysočina vyhlášené Krajem Vysočina. Opět uklízely ve středu obce u zvoničky, obecního úřadu, na dětském hřišti a kolem mateřské školy. Další členky uklidí také okolí pomníku padlých. Do akce se pravidelně v měsíci dubnu zapojují i mladí hasiči, žáci místní základní školy a myslivecké sdružení. Každý ze zúčastněných skupin uklízí svoji část obce.

/Lenka Hyršová/