Mikulášská nadílka.

    Ve středu 5. prosince se v Rozsochatci během celého dne Mikuláš s družinou naděloval hned několikrát. Nejprve v poledne navštívila kouzelná skupina Mikuláše, čertice a anděla místní základní školu. Každý z žáků měl nějaký hříšek zapsaný v Knize hříchů, kterou si čertice s sebou přinesla z pekla a tak musely děti slíbit, v čem se zlepší, jako první krok k nápravě si připravily básničky. Pak každý dostal balíček dobrot. Zlobivec, kterého si minulý rok chtěla dokonce čertice odnést v pytli do pekla, dostal poslední varování, protože ani letos se nepolepšil. Paní ředitelka Hana Hertlová se za děti musela přimluvit, že se polepší a příští rok možná čertici ani nebudou potřebovat

   Do mateřské školy pak také zavítal Mikuláš s doprovodem. Děti řekly několik básniček. Pro Mikuláše a jeho doprovod dokonce vyrobily obrázky, které jim ti odvážnější předali. Pak obdržely také nadílku. Na památku se ještě společně vyfotili.

   V podvečer, když se všichni rozešli do svých domovů, následovalo ještě většinou pro děti nadílení v kruhu rodinném, kde mnohde přišlo čertů více. Po nervozitě z návštěvy kouzelných bytostí, nastalo jen příjemné očekávání až přijde Ježíšek.

/Lenka Hyršová/


Novinky

15.11.2018

25.1.2019 Horácké divadlo

Na 25. ledna připravily členky ZO ČSŽ zájezd do Horáckého divadla na dětské představení na pohádku Maxipes Fík.

15.11.2018

24.2.2019 Dětský karneval

Na neděli 24.2.2019 připravily členky ZO ČSŽ Dětský karneval.

3.7.2018

Výzva k novým členkám

Rády bychom přivítaly mezi sebou nové členky.

další novinky

Copyright © Český svaz žen Rozsochatec

CzechProject spol. s r.o.

  • Předsedkyně – Lenka Hyršová
  • Rozsochatec 97, 582 72
  • e-mail: L.Hyrsova@seznam.cz
  • telefon: (+420) 721 847 912