Karnevalové masky tančily a soutěžily v Rozsochatci.

    První březnový víkend byl v Rozsochatci již tradičně v duchu příprav a konání dětského karnevalu. V sobotu 4. března připravovaly členky svazu žen výzdobu v kulturním domě, následovala členská výroční schůze ZO ČSŽ a po té měly členky již tradiční posezení k nadcházejícímu Svátku žen- MDŽ. Po dobré večeři, kterou připravil pan hostinský Martin Štěpán, dostaly členky od místních mladých hasičů ručně vyrobené papírové kytičky. Následovala volná zábava a povídání u kroniky a fotografií místní organizace, které připomínají společné akce.

   V neděli 5. března pokračovaly ráno přípravy na karneval. Ženy z vlastnoručně napečeného cukroví přichystaly na stoly pro hosty občerstvení a nafoukly balónky na dozdobení prostor. V 14.00 hod. začalo dovádění dětských masek. Děti tancovaly a též se s chutí hlásily do různých her a soutěží, které tentokrát připravil spolu s členkami svazu žen DJ Jan Fousek, a soutěžemi provázela slovem moderátorka Kristýna Jirásková.

    Každá maska dostala sladkou odměnu. Všechny děti, které první březnovou neděli na karneval v Rozsochatci přišly, si losovaly ke své vstupence tři věcné výhry z pestrých cen od členek ZO ČSŽ a od sponzorů. Vyhlášena byla i výtvarná soutěž na téma „Karneval“, která probíhala na místě, a vylosovaný výherce Vítek Rejzek si odnesl stavebnici. Domů se všichni rozcházeli, plní pěkných zážitků, přesto že byl program na rychlo upraven, protože původně pozvaný DJ onemocněl krátce před karnevalem.

 /Lenka Hyršová/

 

 


Novinky

15.11.2018

25.1.2019 Horácké divadlo

Na 25. ledna připravily členky ZO ČSŽ zájezd do Horáckého divadla na dětské představení na pohádku Maxipes Fík.

15.11.2018

24.2.2019 Dětský karneval

Na neděli 24.2.2019 připravily členky ZO ČSŽ Dětský karneval.

3.7.2018

Výzva k novým členkám

Rády bychom přivítaly mezi sebou nové členky.

další novinky

Copyright © Český svaz žen Rozsochatec

CzechProject spol. s r.o.

  • Předsedkyně – Lenka Hyršová
  • Rozsochatec 97, 582 72
  • e-mail: L.Hyrsova@seznam.cz
  • telefon: (+420) 721 847 912