Karnevalové masky tančily a soutěžily v Rozsochatci.

    První březnový víkend byl v Rozsochatci již tradičně v duchu příprav a konání dětského karnevalu. V sobotu 4. března připravovaly členky svazu žen výzdobu v kulturním domě, následovala členská výroční schůze ZO ČSŽ a po té měly členky již tradiční posezení k nadcházejícímu Svátku žen- MDŽ. Po dobré večeři, kterou připravil pan hostinský Martin Štěpán, dostaly členky od místních mladých hasičů ručně vyrobené papírové kytičky. Následovala volná zábava a povídání u kroniky a fotografií místní organizace, které připomínají společné akce.

   V neděli 5. března pokračovaly ráno přípravy na karneval. Ženy z vlastnoručně napečeného cukroví přichystaly na stoly pro hosty občerstvení a nafoukly balónky na dozdobení prostor. V 14.00 hod. začalo dovádění dětských masek. Děti tancovaly a též se s chutí hlásily do různých her a soutěží, které tentokrát připravil spolu s členkami svazu žen DJ Jan Fousek, a soutěžemi provázela slovem moderátorka Kristýna Jirásková.

    Každá maska dostala sladkou odměnu. Všechny děti, které první březnovou neděli na karneval v Rozsochatci přišly, si losovaly ke své vstupence tři věcné výhry z pestrých cen od členek ZO ČSŽ a od sponzorů. Vyhlášena byla i výtvarná soutěž na téma „Karneval“, která probíhala na místě, a vylosovaný výherce Vítek Rejzek si odnesl stavebnici. Domů se všichni rozcházeli, plní pěkných zážitků, přesto že byl program na rychlo upraven, protože původně pozvaný DJ onemocněl krátce před karnevalem.

 /Lenka Hyršová/

 

 


Novinky

28.3.2020

4.4.2020|Kurz aranžování

Odloženo po ukončení nouzového stavu!

28.3.2020

3.4.2020| Čistá Vysočina

Odloženo po ukončení nouzového stavu!

3.7.2018

Výzva k novým členkám

Rády bychom přivítaly mezi sebou nové členky.

další novinky

Copyright © Český svaz žen Rozsochatec

CzechProject spol. s r.o.

  • Předsedkyně – Lenka Hyršová
  • Rozsochatec 81, 582 72
  • e-mail: L.Hyrsova@seznam.cz
  • telefon: (+420) 721 847 912