Adventní zatavení v Rozsochatci.

Na první adventní sobotu 30. listopadu v Rozsochatci připravili zastupitelé obce spolu s členkami Českého svazu žen kulturní akci, kterou zde místní zahajují každoročně adventní čas. Odpoledne v sále obecního domu zahájil pan starosta Václav Havelka přivítáním a popsáním připraveného programu a paní Marie Zadinová přiblížila návštěvníkům obsah dokumentárního filmu o Srí Lance, který zde byl promítán a osvětlil misijní práci.

Během Adventního zastavení se mohli zúčastnění zapojit do kulinářské soutěže, která letos byla vyhlášena na téma "Rolády na každý způsob". Porota složená ze zastupitelů obce vybrala z 23 soutěžních vzorků tři nejlepší výrobky. Na 1. místě se umístila slečna Daniela Fendrychová, na 2. místě paní Marie Dundáčková a na 3. místě paní Viera Holubcová. Jednoho vítěze vybrali i diváci, úspěch u diváků měla paní Martina Krédlová. Každý soutěžící obdržel drobnou cenu a výherci vánoční dekoraci.

Nežli byla vyhodnocena kulinářská soutěž, mohli si diváci prohlédnout vánoční výstavu, některé dekorace byly na prodej. Vyrobily je ženy z kurzu aranžování pořádaném v Rozsochatci 22. listopadu anebo je zapůjčili i místní občané a členky Svazu žen. Zakoupit bylo možné i větrníky vytvořené při Větrníkovém dni, který uspořádaly také členky ZO ČSŽ 21. listopadu. Předvánoční čas otvírá též lidská srdce a lidskou solidaritu, v Rozsochatci mohli přítomní přispět, jak na pomoc dětem s cystickou fibrózou zakoupením větrníků, tak i příspěvky na charitativní misijní akce.

Děti se mohly zabavit v tvořivé dílničce, kde vyráběly svíčky z včelího vosku a papírové vánoční motivy. Vánoční atmosféru dotvářelo i hudební vystoupení místní mládeže, která zpívala méně známé koledy a na violoncello je doprovázela Veronika Zadinová a Miroslav Hyrš, na klávesy hrála Natálie Piskačová. Tradicemi Adventu provázel pan Petr Hájek, vyprávění doplňoval i předváděním postaviček, které se váží k adventnímu času ať ty známé jako je Mikuláš, čert, tak i méně známé jako Lucie, Barbora.

Všem byl podáván domácí vánoční punč nebo občerstvení typické pro obyvatele ze Srí Lanky. Na závěr se přítomní odebrali k mateřské škole, kde byl za zpěvu koled rozsvícen vánoční strom, pan starosta všem popřál pěkné vánoční svátky a příjemný předvánoční čas. Tím příjemné odpoledne bylo ukončeno.

/Lenka Hyršová/


Novinky

15.11.2018

25.1.2019 Horácké divadlo

Na 25. ledna připravily členky ZO ČSŽ zájezd do Horáckého divadla na dětské představení na pohádku Maxipes Fík.

15.11.2018

24.2.2019 Dětský karneval

Na neděli 24.2.2019 připravily členky ZO ČSŽ Dětský karneval.

3.7.2018

Výzva k novým členkám

Rády bychom přivítaly mezi sebou nové členky.

další novinky

Copyright © Český svaz žen Rozsochatec

CzechProject spol. s r.o.

  • Předsedkyně – Lenka Hyršová
  • Rozsochatec 97, 582 72
  • e-mail: L.Hyrsova@seznam.cz
  • telefon: (+420) 721 847 912