Adventní zatavení v Rozsochatci.

Na první adventní sobotu 30. listopadu v Rozsochatci připravili zastupitelé obce spolu s členkami Českého svazu žen kulturní akci, kterou zde místní zahajují každoročně adventní čas. Odpoledne v sále obecního domu zahájil pan starosta Václav Havelka přivítáním a popsáním připraveného programu a paní Marie Zadinová přiblížila návštěvníkům obsah dokumentárního filmu o Srí Lance, který zde byl promítán a osvětlil misijní práci.

Během Adventního zastavení se mohli zúčastnění zapojit do kulinářské soutěže, která letos byla vyhlášena na téma "Rolády na každý způsob". Porota složená ze zastupitelů obce vybrala z 23 soutěžních vzorků tři nejlepší výrobky. Na 1. místě se umístila slečna Daniela Fendrychová, na 2. místě paní Marie Dundáčková a na 3. místě paní Viera Holubcová. Jednoho vítěze vybrali i diváci, úspěch u diváků měla paní Martina Krédlová. Každý soutěžící obdržel drobnou cenu a výherci vánoční dekoraci.

Nežli byla vyhodnocena kulinářská soutěž, mohli si diváci prohlédnout vánoční výstavu, některé dekorace byly na prodej. Vyrobily je ženy z kurzu aranžování pořádaném v Rozsochatci 22. listopadu anebo je zapůjčili i místní občané a členky Svazu žen. Zakoupit bylo možné i větrníky vytvořené při Větrníkovém dni, který uspořádaly také členky ZO ČSŽ 21. listopadu. Předvánoční čas otvírá též lidská srdce a lidskou solidaritu, v Rozsochatci mohli přítomní přispět, jak na pomoc dětem s cystickou fibrózou zakoupením větrníků, tak i příspěvky na charitativní misijní akce.

Děti se mohly zabavit v tvořivé dílničce, kde vyráběly svíčky z včelího vosku a papírové vánoční motivy. Vánoční atmosféru dotvářelo i hudební vystoupení místní mládeže, která zpívala méně známé koledy a na violoncello je doprovázela Veronika Zadinová a Miroslav Hyrš, na klávesy hrála Natálie Piskačová. Tradicemi Adventu provázel pan Petr Hájek, vyprávění doplňoval i předváděním postaviček, které se váží k adventnímu času ať ty známé jako je Mikuláš, čert, tak i méně známé jako Lucie, Barbora.

Všem byl podáván domácí vánoční punč nebo občerstvení typické pro obyvatele ze Srí Lanky. Na závěr se přítomní odebrali k mateřské škole, kde byl za zpěvu koled rozsvícen vánoční strom, pan starosta všem popřál pěkné vánoční svátky a příjemný předvánoční čas. Tím příjemné odpoledne bylo ukončeno.

/Lenka Hyršová/


Novinky

28.3.2020

4.4.2020|Kurz aranžování

Odloženo po ukončení nouzového stavu!

28.3.2020

3.4.2020| Čistá Vysočina

Odloženo po ukončení nouzového stavu!

3.7.2018

Výzva k novým členkám

Rády bychom přivítaly mezi sebou nové členky.

další novinky

Copyright © Český svaz žen Rozsochatec

CzechProject spol. s r.o.

  • Předsedkyně – Lenka Hyršová
  • Rozsochatec 81, 582 72
  • e-mail: L.Hyrsova@seznam.cz
  • telefon: (+420) 721 847 912