27. 11. 2010 Předvánoční hodování

Jak se již stalo zvykem, adventní čas v Rozsochatci zahajují občané společně. Letošní akci s názvem "Předvánoční hodování" připravily členky ČSŽ a obecní úřad na sobotu 27. 11. 2010 od 14.00 v sále obecního domu. Jak již napovídá název programu, hlavní částí byla kulinářská soutěž, tentokrát v pečení z tvarohu a sýru ve slané i sladké podobě. Výrobky hodnotila komise složená ze zastupitelů obce, ale i návštěvníci měli možnost vybrat jednoho výherce ceny diváků. Kulturní program zahájili vystoupením žáci místní ZŠ, pod vedením paní učitelky J. Krédlové, scénkou s vánočním zastavením u jesliček. Následovala ukázka místního tanečního kroužku dětí ze ZŠ, které vystupují pod názvem "Berušky".

Poté vyhlásil starosta obce vítěze fotografické soutěže "Rozsochatec ve fotografii 2010". Hodnotící komisi opět tvořili zastupitelé obce společně se zástupci fotografického studia PIXEL z Chotěboře. V kategorii do patnácti let se na 1. místě umístili dva soutěžící Jakub Fendrych a Tereza Pešoutová. V kategorii nad patnáct let bylo soutěžících více. Zde byli vybráni tito výherci, první Marie Dundáčková, druhý Jan Vomlel a třetí Eva Jelenová st.. Všechny soutěžní fotografie byly vystaveny na adventní akci.

Po předání cen pokračoval program divadelním představením nejen pro děti. "Pohádka o cukrářce Barborce", v podání Divadla Úsměv Ludmily Frištenské, se všem líbila. Děti se též přidaly k nácviku společného tanečku a zazpívaly koledy s kašpárkem. Následovalo vyhodnocení kulinářské soutěže. Byly uděleny opět tři ceny jako první se umístila Gabriela Fendrychová, druhá Marie Zadinová st. a třetí Jitka Nováková. Cenu diváků získala Helena Pešoutová. Výherci dostali svícny a svíčky, ostatní soutěžící však také neodešli s prázdnou, dostali voňavé svíčky a od sponzora balení sýrů.

Během odpoledne byla pro diváky připravena i výstava vánočních dekorací a děti si odnášely vlastnoručně vyrobené dekorace z tvořivé dílny. Všichni návštěvníci ochutnali nejen soutěžní vzorky, ale i další občerstvení, včetně vánočního punče paní Dany Šrámkové. Předvánoční hodování bylo ukončeno v podvečer slavnostním rozsvícením vánočního stromu u budovy mateřské školky. Zde si spolu s žáky místní ZŠ, pod vedením paní ředitelky Lenky Mudrochové, zazpívali několik koled.

/Lenka Hyršová/


Novinky

15.11.2018

21.11.18 Větrníkový den

I v letošním roce se ZO ČSŽ v Rozsochatci zapojí do celostátní akce na pomoc slaným dětem a uspořádají pro veřejnost Větrníkový den.

15.11.2018

1.12.2018 Vánoční výstava

1.12. k zahájení adventu připraví členky ZO ČSŽ spolu s obecními zastupiteli výstavu vánočních dekorací.

15.11.2018

5.12.2018 Mikulášská nadílka

5.12. opět zavítá do Rozsochatce Mikuláš s doprovodem.

15.11.2018

25.1.2019 Horácké divadlo

Na 25. ledna připravily členky ZO ČSŽ zájezd do Horáckého divadla na dětské představení na pohádku Maxipes Fík.

další novinky

Copyright © Český svaz žen Rozsochatec

CzechProject spol. s r.o.

  • Předsedkyně – Lenka Hyršová
  • Rozsochatec 97, 582 72
  • e-mail: L.Hyrsova@seznam.cz
  • telefon: (+420) 721 847 912