Čistá Vysočina.

 

    V minulých dvou týdnech proběhl již desátý ročník akce Kraje Vysočina s názvem "Čistá Vysočina". V Rozsochatci se do této akce zapojily různé složky v týdnu od 16. do 20. dubna. Stejně jako v minulých letech se do úklidu obce pustili mladí hasiči, členky Českého svazu žen, přidalo se i několik občanů, základní škola a myslivecké sdružení Rozsochatec- Čachotín. Krajský úřad dodal dobrovolníkům výstražné vesty a odpadkové pytle.     

    Předem si skupiny rozdělily úseky, kde budou uklízet. Sbíraly se nejen odpadky, ale ženy také zametaly v centru obce, či plely plevel na dětských hřištích, upravily rovněž okolí pomníku padlých z obou světových válek. Využit byl i obecní multifunkční traktůrek, kterým starosta obce Jaroslav Krédl odvážel odpad do kontejneru na velkoobjemový odpad, ostatní odpadky byly vytříděny do sběrných kontejnerů. Členky ČSŽ dětem tradičně předaly sladkou odměnu a pitíčka. Žáci základní školy sbírali odpadky podél komunikace směrem ke Kojetínu a Jahodovu a vzali si celoroční patronát nad udržováním čistoty kolem chodníku, který vede ke škole a myslivecké sdružení si vzalo na starosti okolí frekventované komunikace k Chotěboři a Čachotínu.

/Lenka Hyršová/


Novinky

28.3.2020

4.4.2020|Kurz aranžování

Odloženo po ukončení nouzového stavu!

28.3.2020

3.4.2020| Čistá Vysočina

Odloženo po ukončení nouzového stavu!

3.7.2018

Výzva k novým členkám

Rády bychom přivítaly mezi sebou nové členky.

další novinky

Copyright © Český svaz žen Rozsochatec

CzechProject spol. s r.o.

  • Předsedkyně – Lenka Hyršová
  • Rozsochatec 81, 582 72
  • e-mail: L.Hyrsova@seznam.cz
  • telefon: (+420) 721 847 912