Čistá Vysočina.

 

    V minulých dvou týdnech proběhl již desátý ročník akce Kraje Vysočina s názvem "Čistá Vysočina". V Rozsochatci se do této akce zapojily různé složky v týdnu od 16. do 20. dubna. Stejně jako v minulých letech se do úklidu obce pustili mladí hasiči, členky Českého svazu žen, přidalo se i několik občanů, základní škola a myslivecké sdružení Rozsochatec- Čachotín. Krajský úřad dodal dobrovolníkům výstražné vesty a odpadkové pytle.     

    Předem si skupiny rozdělily úseky, kde budou uklízet. Sbíraly se nejen odpadky, ale ženy také zametaly v centru obce, či plely plevel na dětských hřištích, upravily rovněž okolí pomníku padlých z obou světových válek. Využit byl i obecní multifunkční traktůrek, kterým starosta obce Jaroslav Krédl odvážel odpad do kontejneru na velkoobjemový odpad, ostatní odpadky byly vytříděny do sběrných kontejnerů. Členky ČSŽ dětem tradičně předaly sladkou odměnu a pitíčka. Žáci základní školy sbírali odpadky podél komunikace směrem ke Kojetínu a Jahodovu a vzali si celoroční patronát nad udržováním čistoty kolem chodníku, který vede ke škole a myslivecké sdružení si vzalo na starosti okolí frekventované komunikace k Chotěboři a Čachotínu.

/Lenka Hyršová/


Novinky

15.11.2018

25.1.2019 Horácké divadlo

Na 25. ledna připravily členky ZO ČSŽ zájezd do Horáckého divadla na dětské představení na pohádku Maxipes Fík.

15.11.2018

24.2.2019 Dětský karneval

Na neděli 24.2.2019 připravily členky ZO ČSŽ Dětský karneval.

3.7.2018

Výzva k novým členkám

Rády bychom přivítaly mezi sebou nové členky.

další novinky

Copyright © Český svaz žen Rozsochatec

CzechProject spol. s r.o.

  • Předsedkyně – Lenka Hyršová
  • Rozsochatec 97, 582 72
  • e-mail: L.Hyrsova@seznam.cz
  • telefon: (+420) 721 847 912