Pomoc členek ke Dni otevřených dveří v Domě pro seniory.

   Členky naší ZO se zapojily do příprav občerstvení na Den otevřených dveří v Domě pro seniory, který nechalo vysatvět v naší obci obecní zastupitelstvo za pomoci grantu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj(více o realizaci stavby naleznete na obecních webových stránkách). Nejprve ve čtvrtek 20. října pomohly s pečením svatebních koláčků, následující den připravovaly další občerstvení ze studené kuchyně. Samotné slavnostní zahájení Dne otevřených dveří se konalo 21. října od 10.00 do 17.00 hod. Členky pomohly i s úklidem.

V neděli 23.října 2016 se prováděly konečné úpravy pozemku náležejícímu k Domu pro seniory. Zapojili se obecní zastupitelé společně s místními spolky SDH, TJ SOKOL, ZO ČSŽ a Mysliveckým sdružením Rozsochatec-Čachotín.

   V rámci projektu neziskové organizace „Sázíme stromy“,  z.ú., která se zabývá ozeleňováním obecních prostranství, byla dodána zdarma zeleň, která byla  na pozemku vysazena a minimálně pět let se bude udržovat ve stejném složení (pokud by některá rostlina uhynula, bude muset být nahrazena tou samou). Nezisková organizace připravila plánek a rozmístění jednotlivých stromů, keřů či okrasných rostlin. Výsledkem by mělo být nejen příjemné prostředí pro obyvatele domu, ale též návrat k původním rostlinám a dřevinám, typickým pro tento ráz krajiny a nadmořskou výšku. Během dvou týdnů bude vysazeno ještě několik habrů, které vysadí též v rámci projektu „Sázíme stromy“ žáci místní základní školy. Po té budou záhony a keře obsypány mulčovací kůrou. Nedělní sázení bylo ukončeno u ohýnku opékáním uzeniny.

/Lenka Hyršová/

 


Novinky

15.11.2018

25.1.2019 Horácké divadlo

Na 25. ledna připravily členky ZO ČSŽ zájezd do Horáckého divadla na dětské představení na pohádku Maxipes Fík.

15.11.2018

24.2.2019 Dětský karneval

Na neděli 24.2.2019 připravily členky ZO ČSŽ Dětský karneval.

3.7.2018

Výzva k novým členkám

Rády bychom přivítaly mezi sebou nové členky.

další novinky

Copyright © Český svaz žen Rozsochatec

CzechProject spol. s r.o.

  • Předsedkyně – Lenka Hyršová
  • Rozsochatec 97, 582 72
  • e-mail: L.Hyrsova@seznam.cz
  • telefon: (+420) 721 847 912