Pomoc členek ke Dni otevřených dveří v Domě pro seniory.

   Členky naší ZO se zapojily do příprav občerstvení na Den otevřených dveří v Domě pro seniory, který nechalo vysatvět v naší obci obecní zastupitelstvo za pomoci grantu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj(více o realizaci stavby naleznete na obecních webových stránkách). Nejprve ve čtvrtek 20. října pomohly s pečením svatebních koláčků, následující den připravovaly další občerstvení ze studené kuchyně. Samotné slavnostní zahájení Dne otevřených dveří se konalo 21. října od 10.00 do 17.00 hod. Členky pomohly i s úklidem.

V neděli 23.října 2016 se prováděly konečné úpravy pozemku náležejícímu k Domu pro seniory. Zapojili se obecní zastupitelé společně s místními spolky SDH, TJ SOKOL, ZO ČSŽ a Mysliveckým sdružením Rozsochatec-Čachotín.

   V rámci projektu neziskové organizace „Sázíme stromy“,  z.ú., která se zabývá ozeleňováním obecních prostranství, byla dodána zdarma zeleň, která byla  na pozemku vysazena a minimálně pět let se bude udržovat ve stejném složení (pokud by některá rostlina uhynula, bude muset být nahrazena tou samou). Nezisková organizace připravila plánek a rozmístění jednotlivých stromů, keřů či okrasných rostlin. Výsledkem by mělo být nejen příjemné prostředí pro obyvatele domu, ale též návrat k původním rostlinám a dřevinám, typickým pro tento ráz krajiny a nadmořskou výšku. Během dvou týdnů bude vysazeno ještě několik habrů, které vysadí též v rámci projektu „Sázíme stromy“ žáci místní základní školy. Po té budou záhony a keře obsypány mulčovací kůrou. Nedělní sázení bylo ukončeno u ohýnku opékáním uzeniny.

/Lenka Hyršová/

 


Novinky

28.3.2020

4.4.2020|Kurz aranžování

Odloženo po ukončení nouzového stavu!

28.3.2020

3.4.2020| Čistá Vysočina

Odloženo po ukončení nouzového stavu!

3.7.2018

Výzva k novým členkám

Rády bychom přivítaly mezi sebou nové členky.

další novinky

Copyright © Český svaz žen Rozsochatec

CzechProject spol. s r.o.

  • Předsedkyně – Lenka Hyršová
  • Rozsochatec 81, 582 72
  • e-mail: L.Hyrsova@seznam.cz
  • telefon: (+420) 721 847 912