Čistá Vysočina.

 

    Již po deváté vyhlásil Kraj Vysočina na jaře akci s názvem "Čistá Vysočina". Tato očistná akce probíhá ve dnech od 10. do 23. dubna 2017.

   V Rozsochatci se přihlásili na čtvrtek 13. dubna na úklid obce, stejně jako v minulých letech, mladí hasiči s členkami Českého svazu žen, přidalo se i několik občanů. Příští týden se přidá také základní škola a myslivecké sdružení Rozsochatec- Čachotín. Krajský úřad dodal dobrovolníkům výstražné vesty a odpadkové pytle.     

   Předem si skupiny rozdělily úseky, kde budou uklízet. Sbíraly se nejen odpadky, ale ženy i zametaly u obecního úřadu a obecního domu, či plely plevel na dětských hřištích, hrabaly rovněž lupení a starou trávu ve středu obce a u domu pro seniory. Využit byl i obecní multifunkční traktůrek, kterým starosta obce Jaroslav Krédl odvážel odpad do kontejneru na velkoobjemový odpad, ostatní odpadky byly vytříděny do sběrných kontejnerů. Nežli se všichni rozešli po vykonané práci, rozdaly členky ČSŽ dětem sladkou odměnu a pitíčka. V příštím týdnu sesbírají žáci základní školy odpadky podél komunikace ke Kojetínu a Jahodovu a myslivecké sdružení si vezme na starosti okolí frekventované komunikace k Chotěboři a Čachotínu.

(Lenka Hyršová)


Novinky

27.1.2019

12.4.2019 Čistá Vysočina

12.4.2019 se členky ZO ČSŽ opět zapojí do akce Kraje Vysočina s názvem "Čistá Vysočina".

15.11.2018

24.2.2019 Dětský karneval

Na neděli 24.2.2019 připravily členky ZO ČSŽ Dětský karneval.

3.7.2018

Výzva k novým členkám

Rády bychom přivítaly mezi sebou nové členky.

další novinky

Copyright © Český svaz žen Rozsochatec

CzechProject spol. s r.o.

  • Předsedkyně – Lenka Hyršová
  • Rozsochatec 97, 582 72
  • e-mail: L.Hyrsova@seznam.cz
  • telefon: (+420) 721 847 912