Čistá Vysočina.

 

    V měsíci dubnu proběhl již jedenáctý ročník akce Kraje Vysočina s názvem "Čistá Vysočina". V Rozsochatci se do této akce zapojují různé složky. Stejně jako v minulých letech se do úklidu obce pustili nejprve v pátek 12.dubna mladí hasiči, členky Českého svazu žen, přidalo se i několik občanů a zastupitelé obce. O nadcházejícím víkendu bude úklid probíhat rovněž v místní části Jahodov. Během příštího týdne se ještě zapojí základní škola a myslivecké sdružení Rozsochatec- Čachotín. Krajský úřad dodal dobrovolníkům výstražné vesty a odpadkové pytle.    

    Předem si skupiny rozdělily úseky, kde budou uklízet. Sbíraly se nejen odpadky kolem místních komunikací, ale ženy také zametaly v centru obce, či plely plevel na dětském hřišti, upravily rovněž okolí pomníku padlých z obou světových válek. Využit byl i obecní multifunkční traktůrek, kterým starosta obce Dušan Svoboda a místostarosta Jakub Dobrovolný odváželi odpad do kontejneru na velkoobjemový odpad, ostatní odpadky byly vytříděny do sběrných kontejnerů. Členky ČSŽ dětem tradičně předaly sladkou odměnu a pitíčka. Žáci základní školy budou sbírat odpadky podél komunikace směrem ke Kojetínu a Jahodovu a celoročně udržují čistotu kolem chodníku, který vede ke škole a myslivecké sdružení pravidelně uklízí okolí frekventované komunikace k Chotěboři a Čachotínu.

   Mladí hasiči využili páteční akci i k ozdobení „vajíčkovníku“ na zahradě mateřské školy. Již několik let zde barevně rozkvete před velikonocemi jabloň zdobenými vajíčky s mašlemi, které děti vyrobí různými technikami. Přes chladné počasí a zamračenou oblohu opět zahrada mateřské školy rozkvetla barvami.

/Lenka Hyršová/


Novinky

28.3.2020

4.4.2020|Kurz aranžování

Odloženo po ukončení nouzového stavu!

28.3.2020

3.4.2020| Čistá Vysočina

Odloženo po ukončení nouzového stavu!

3.7.2018

Výzva k novým členkám

Rády bychom přivítaly mezi sebou nové členky.

další novinky

Copyright © Český svaz žen Rozsochatec

CzechProject spol. s r.o.

  • Předsedkyně – Lenka Hyršová
  • Rozsochatec 81, 582 72
  • e-mail: L.Hyrsova@seznam.cz
  • telefon: (+420) 721 847 912